Energi montør

Vi har taget uddannelsen som grøn energi montør er kommet med i
fællesskabet grøn erhvervsvækst.

grøn erhvervsvækst